Bijzondere mentale eigenschappen

Bijzondere mentale eigenschappen gaan verloren?

Bijzondere mentale eigenschappenFokkers selecteren op kleur, type, uithoudingsvermogen en andere voor hun belangrijke aspecten van de duiven hobby. Maar hoe zit dat met de erfelijkheid van mentale eigenschappen. Twee duiven uit hetzelfde nest kunnen zeer uiteenlopende karakters hebben. Het is zeer interessant om te weten hoe dit in elkaar zit. Je weet dan ook waarom deze bijzondere mentale eigenschappen zo snel verloren zijn gegaan.

Wetenschappelijk onderzoek

Zover mij bekend is er weinig onderzoek gedaan naar de erfelijkheid van mentale eigenschappen bij duiven. Bij mensen is het aantoonbaar bewezen dat aanleg voor specifieke vaardigheden, gevoel voor talen maar ook karaktereigenschappen erfelijk zijn. Eigenlijk hebben we geen enkele reden om aan te nemen dat het bij duiven anders zou kunnen wezen. In die zin dat er wellicht geen principiële verschillen zijn maar wel graduele verschillen.

Belangrijkste in het leven is……

Er is slechts één ding belangrijk in het leven en dat is het in stand houden van het soort. Hiervoor is eten en voortplanten van het grootste belang. Alle mentale eigenschappen komen hieruit voort. Denk dan aan intelligentie, zelfbehoud, wilskracht en voortplantingsdrift.
Deze natuurlijke eigenschappen zijn variabel en worden verzwakt of versterkt door omgevingsinvloeden. `Wat uiteindelijk het unieke karakter van het individu bepaalt. Een fokker kan dus grote mate van invloed uitoefen op deze eigenschappen maar dat betekent nog niet dat ze overerfbaar zijn.  Om gelijk een groot misverstand uit de weg te ruimen. Niet de zichtbare karakter eigenschappen zijn overerfbaar maar alleen de aanleg voor deze eigenschappen.

Mentale eigenschappen zijn recessief

Mentale eigenschappen zijn altijd recessief wat betekent dat de natuur het zo geregeld heeft dat bijzondere eigenschappen zonder kunstmatige selectie normaliseren. Willen we bijzondere mentale eigenschappen vast leggen moeten ze zowel bij de doffer als bij de duivin aanwezig zijn. Dit geld voor elke generatie die je fokt. Wat betekent dat alleen door een vorm van inteelt of lijnen teelt bijzonder goede mentale eigenschappen bewaard kunnen blijven. Of dat de outcross die je maakt minstens over dezelfde bijzondere eigenschappen beschikt die je wilt bewaren in je stam.

Hoe kun je bijzondere mentale eigenschappen vast leggen

Stel je hebt een doffer met bijzonder goede mentale eigenschappen. De doffer is bijzonder intelligent, wilskrachtig en heeft een sterke  voortplantingsdrift. Deze eigenschap wil je graag terug zien in je eigen stam duiven.
Je paart deze stamdoffer aan twee van de beste duivinnen die je hebt. Zijn ze wat minder intelligent is dat geen probleem maar het is een pré als je  die wel hebt.
De jongen die hieruit komen zullen niet dezelfde mentale eigenschappen bezitten als de stamdoffer. Nu kun je twee dingen doen. Of je paart de jongen onderling dus halfbroer met halfzuster. Of je paart de beste dochter terug op de stamvader.  De jongen uit deze combinatie geven je 50 % kans op dezelfde mentale eigenschappen als de stamdoffer.

Waarom verdwijnen de unieke mentale eigenschappen bij Spaanse kroppers

Omdat de mentale eigenschappen pas geheel ontwikkeld zijn als de kropper circa 3 jaar oud is. Vergt het kweken van goede mentale eigenschappen heel veel tijd en geduld. De unieke mentale eigenschappen van onze Spaanse kroppers gaan heel snel verloren wanneer er niet blijvend op geselecteerd wordt.

Conclusie

Onze manier van duiven fokken is dan ook niet geschikt om de bijzondere mentale eigenschappen van  de Spaanse kropper rassen bewaard te houden. Het kan niet anders en je ziet het al heel duidelijk dat veel unieke mentale eigenschappen  zijn verdwenen bij de meeste rassen.

Wat is jou mening hierover

2 thoughts on “Bijzondere mentale eigenschappen gaan verloren?

  1. het gros der “liefhebbers” kijkt aleen naar het “plaatje” (= leeg omhulsel ?) slechts een enkele echte fokker zal beginnen met selecteren bij het rastypische “karakter” en alles wat hier onlosmakelijk aan verbonden is . slechts een goede strenge vorm van selectie en het kunnen vormen van echt goede koppels zal het bestand op niveau kunnen houden . kweek alleen met het beste materiaal wat voorhanden is . uit rommel komt rommel nooit een topper .
    bij het inkruisen van “vreemd” verandert of verdwijnt ook het karakter , inkruisen binnen een rasgroep verdient dan nog de voorkeur .
    mooi voorbeeld ; ik kreeg recentelijk een geweldig mooie doffer voor de kweek aangeboden , echt een super om te zien in alle opzichten , na enkele dagen observeren op mijn hok mankeerde er slechts 1 ding aan , het was een “sloper” , deze ongewenste eigenschap wil ik zeker niet in mijn beesten zien hoe mooi of goed dan ook dus retour eigenaar .

  2. Een heel moeilijk onderwerp.Allereerst ben ik geen geneticus, dus kan mijn mening niet wetenschappelijk onderbouwen.Maar toch wil ik graag mijn mening geven.Allereerst moet je het verschil weten tussen Genotype en Fenotype.Dus met andere woorden wat voor eigenschappen zitten er in zijn genen en wat voor eigenschappen heeft hij aangeleerd..Dus wat je moet weten als je een Spaans ras kweekt wat zijn die eigenschappen..Ik ben nu 8 jaar met het Ras de morrillero,s bezig en heb nu 6 generatie,s zitten.Ik heb 8 jaar geleden twee koppels gekocht en ben gaan kweken de ouder dieren waren niet aan elkaar verwant dus wat ik kweekte was een pure outccross.Uit het ene koppel kwamen hele mooie dieren die het op de show goed deden.Uit het andere koppel kwamen dieren die kwa type (ras standaard ) veel minder waren.Maar toch trokken deze dieren mij meer aan ze waren een stuk intelligente en waren ook veel vitaler .Ja en dan, hoe ga je verder? Ik besloot om het koppel wat mooie dieren gaf van de hand te doen plus een jonge doffer. Deze jonge doffer was werkelijk een plaatje om te zien maar de werkeigenschappen waren gewoon slecht.Het zusje was ook mooi maar ook deze duivin had niet het karakter van die andere twee .Toch heb ik de oude doffer tegen deze duivin gezet en de jonge doffer tegen zijn moeder dus pure inteelt. Inteelt heeft een voordeel maar ook een groot nadeel je legt zowel de goede als de slechte eigenschappen vast.Maar belangrijk is wel dat bij inteelt de dieren geen erfelijke afwijkingen hebben en zeer vitaal zijn.Inmiddels had ik een Spaanse doffer er bij gekocht die ik op die jonge duivin heb gezet. Nu zal ik niet verder ingaan over mijn mening over duiven kweken met inteelt of lijnteeld,maar ik mag zeggen dat ik nu 6 generatie,s heb vliegen die het allemaal goed doen.En mijn mening is dat je nooit op schoonheid moet selecteren maar puur op gebruik kwaliteiten (dus ras eigenschappen) en uiteraard op vitaliteit.En heel grappig ik heb een jonge doffer van 2015 die is werkelijk super mooi de mooiste morrillero die ik heb gezien en andere kenners bevestigen dat .En deze doffer heeft een bijzonder hoog iq zeer veel vlieg en lok eigenschappen.En zo zie je maar dat je ook een hele mooie ras duif kan kweken zonder op schoonheid te selecteren.En dit is logies omdat je er geen ander ras door heen kweekt ook iets wat enkele fokkers wel doen .Maar goed nogmaals ik ben geen top duiven fokker mijn plezier zit meer in het trainen en verzorgen van duiven.En nog even terug komen op het eerste gedeelte Genotype en fenotype je moet een duif niet te snel weg doen sommige duiven hebben meer tijd nodig dan anderen.Ik weet wel een super talent laat het al op jonge leeftijd zien anderen gaan het pas goed doen als ze twee jaar oud zijn en bij enkele duurt het nog langer .Ik denk dan ook dat je een duif van een jaar oud niet voor de kweek moet inzetten .Althans niet altijd.Nog even een puntje als ik nu de balans op maak kan ik zeggen dat ieder jaar de jonge duiven een hoger iq hebben en vitaler zijn .Maar dat komt denk ik ook dat de voeding daar een grote rol in speelt.En ook de training ik ben zelf nogal fanatiek met mijn duiven bezig .Dit even in het kort mijn mening over hoe hou je een ras instant zonder zijn eigenschappen te verliezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *