npo

De weg omhoog in de duivensport anno de 21 ste eeuw..?

Onze wereldsport kent op dit moment hele moeilijke tijden, want de groenen hebben de macht over godschepping overgenomen. Maar met een beetje geluk, zal die ze binnen nu en een lustrum weer op hun plek zetten. Namelijk, aan de onderkant van zijn ecologisch plan voor de wereld.

Kijk, natuurlijk is het best begrijpelijk dat ze ons niet willen helpen, want ze kennen meestal niks anders dan boekenwijsheden. Ik bedoel, geef een lid van de partij van de dieren een topduif in zijn handen en hij weet er geen raad mee. Of, laat ze een rondje door de Oostvaardersplassen lopen en ze kunnen met eigen ogen zien dat hun experiment totaal is mislukt. Kortom, onze lieve heer is niet gediend van dit soort groene schriftgeleerden, die zijn levenswerk proberen naar de Filistijnen te helpen.

Afijn, ik zie het nog wel is gebeuren dat ze op een goed moment met de staart tussen de benen de ecologische arena verlaten.

Maar nu onze gevleugelde wereldsport. Ik maak me inmiddels aardig zorgen over de voortgang van ons NPO bestuur, want ze laten niks horen over de huidige stand van succeszaken. Immers, ik meen me toch te herinneren dat we ergens eind 2021 een stijging van het aantal leden tegemoet gaan zien. Maar is het dan niet tijd om een ledenwervingplan te introduceren m.a.w. hoe gaan ze dat nu feitelijk een keer aanpakken. Want ik neem gemakshalve aan dat de goedwillende nieuwe platvorm commissie melkers hiervoor niet aansprakelijk gesteld hoeve worden over een paar jaar. Zou het niet een idee zijn om naast de huidige structuurveranderingen. Bijvoorbeeld, ook werk te maken van een nieuw promotiehokken beleid, want waar zijn de overzichtresultaten gebleven van wat ooit met zoveel optimisme is gepresenteerd.

Kortom, de duivensport zal naar mijn mening best overleven, alleen de vraag is hoe en wat tot eind 2021.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *