Duiven vangsport in Nederland

Duiven vangsport in Nederland

duivenvang sportDuivenvang sport in Amstedam

De duivenvang sport ontwikkelde zich in Amsterdam waar liefhebbers een duivenplatje hadden met een duivenknip erop. Groepen duiven van verschillende rassen werden tegen de avond losgelaten. Deze groepen de duiven vlogen door elkaar heen en als je geluk had zat er een vreemde duif tussen. De duiven kwamen binnen via het duivenplat. Nu was het de taak van de duivenmelker om de vreemde duif met een beetje voer in de knip te krijgen. In de beginjaren werd er ook gebruik gemaakt van een brasser die vastgebonden in een tuigje op de knip zat. Maar ook een lokduif werd gebruikt die in het afgesloten deel van de knip zat. Zodat de vreemde duif wat aanmoediging kreeg om er ook bij te komen zitten.

duivenvangsportTilduiven sport in Den haag

In den Haag ging men een stap verder en werden er speciale vangconstructies gebouwd, de duiventil genoemd. Dit is een duivenkiosk waar de duivinnen worden gehouden en daarvoor een ren waar meerdere kroppers in aparte donkerhokken worden gehouden. De duivenmelker kon vanuit de kiosk het geheel bedienen met touwtjes. Om een schuif te openen van een donkerhok om een doffer te laten vliegen of de grote schuif van de ren te sluiten als er een vreemde duif mee kwam. De gevangen duiven worden verkocht in duivenwinkels waarvan de zwarte vogel in de Schalk Burgerstraat de meest bekende is.

Slenken in Nijmegen

In Nijmegen werden er ook duiven gevangen met trek en drijfduiven zoals de gelderse slenk.

duiven vang sportDuiven vangen om overlast te beperken

In steden als Amsterdam en Almere staan er op diverse daken grote duiventillen. Bedoeld om duiven overlast te verminderen. In Almere worden in deze duiventillen zoals in Almere haven zelfs tilkroppers ingezet om duiven naar de duiventil te lokken. Op deze manier kan eenvoudig het wilde duivenbestand worden uitgedund. Zodat overlast door een teveel aan verwilderde duiven wordt terug gedrongen.

2 thoughts on “Duiven vangsport in Nederland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.