Mogelijke oplossing

Een mogelijke oplossing…

Als alchemist zie je met lede ogen aan hoe dom de mensen zijn, als ze de natuur denken een handje te moeten helpen. Immers, ze weten niet dat ze op die manier bv een roofvogel op termijn te basisch maken. Met als gevolg dat ze uiteindelijk los komen te staan van hun instinct; ze zullen successievelijk in vluchtkwaliteit afnemen + gevoeliger worden voor zaken als e-coli en coccidiose. Maar anderzijds wanneer een melker zijn duiven maar voldoende laag in zijn zuurgraad weet te houden, zal hij op termijn minder de kans lopen op een overmatig verlies aan gevleugelde vrienden.

In een duif zijn ingewanden komen twee type aminozuren voor: zuur en basisch. Daar waarbij een gezonde roofvogel het slechts vnl. alleen met een zeer lage pH-waarde moet doen. Dat maakt het dier zeer wendbaar en verleent het de enorme peeskracht in zijn klauwen van poten et cetera. Een duif en eigenlijk alle vogels in de lucht die over een perfect oriëntatievermogen beschikken. Om van A naar B te komen. Die kunnen dat alleen zodra ze een uitgekiende zuurgraad balans onder de vleugels hebben. Zoniet, dan zijn ze ongetwijfeld een makkelijk basisch hapje voor de zogeheten kromsnavel in de lucht.

Ik heb hierboven, eigenlijk in het kort oorzaak en gevolg verklaard. En adviseer de groenen partijen om hier is over na te denken. Immers, het op peil houden van een normale roofvogel populatie is niet gediend bij het verstoren door menselijk handelen.

Nawoord: sinds de introductie van o.a. nestvakken op toren en hoge gebouwen is het mis gegaan met de vredige oplossing in de lucht door moeder natuur. Ik bedoel, het natuurlijk evenwicht tussen de zure rovers en iets te basische vogels in de lucht is verstoord geraakt. Met als resultaat dat roofvogels te makkelijk aan hun prooi komen. Maar ik ga ervan uit dat de natuur deze verstoring zelf zal oplossen, door bv weidevogels minder basisch te maken. En zo nodig de roofvogel populatie met uitsterven te bedreigen. En tegen de terecht overbezorgde melkers zou ik alsnog willen zeggen: houd je duiven op overigens verantwoorde wijze zo laag mogelijk in de pH-waarde, zodat ze minder basisch hun trainingsrondjes behoeve af te leggen. En daardoor minder makkelijk slachtoffer zijn voor de over populatie aan kromsnavels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *