Indentiteit van de Spaanse kropper behouden

Indentiteit van de Spaanse kropper behouden

De drie pijlers

De Spaanse kropper dankt zijn bestaan en indentiteit aan de drie pijlers van de diefkropper sport. Wanneer je de vertalingen uit Spanje gebruikt lees je zelfbehoud, verleiding en vervolging. In het Nederlands kun je dat beter vertalen als:

  • hokvastheid
  • vitaliteit
  • drive

Aan deze drie pijlers dankt de Spaanse kropper zijn indentiteit en bestaansrecht. Wat je niet verliest door het kruisen van verschillende rassen maar eerder in stand houd. Dit kan je doen door verschillende lijnen binnen een stam of ras te kruisen. Maar ook door verschillende rassen te kruisen binnen een rasgroep. Ga je een tipler kruisen met een Spaanse kropper kom je bedrogen uit maar je kunt wel een Moroncelo met een Murciano kruisen.

Het ontstaan van verschillende rassen

Het ontstaan van de verschillende rassen is niet gebeurt door een groep liefhebbers op zoek naar specifieke rastypische karakter eigenschappen. Het doel was immers duidelijk, een goede diefkropper fokken.
Nee, een Spaanse kropper ras is ontstaan door een een groep liefhebbers die duiven gebruikte voor de diefkropper sport en een goed vliegende diefkropper wilde hebben. Met deze drie kenmerken hokvastheid, vitaliteit en drive.

Het geheim van een goede diefkropper

IndentiteitHet algemeen toegepaste Quiteron kweek principe heeft aan het ontstaan van al die verschillende rassen bijgedragen in combinatie met de persoonlijke voorkeur voor type van de liefhebber. Het quinteron kweek principe bestaat uit vier onverwante kruisingen binnen 1 rasgroep. Eerste kruising is een kruising uit twee verschillende rassen. Elke volgende terug kruising wordt gedaan met een onverwant dier binnen het ras wat je fokt. Dit kun je ook doen binnen een ras met verschillende onverwante lijnen. Mits je de stambomen hebt van ieder dier van minstens vier generatie’s. Echter zit daar vaak het probleem en is een ander ras binnen dezelfde rasgroep dan een betere keuze.

Bastaard of ras

Pas later toen er tentoonstellingseisen eisen werden opgesteld werd ook het exterieur meer belangrijk. Wat de basis van de indentiteit van de Spaanse kropper verdrongen heeft.
Een goede diefkropper is dan vaak ook een bastaard. Net als de Valenciano Antiquo die tegenwoordig naar een specifiek type refereert maar eigenlijk de toenmalige echte diefkropper was en zijn werk belangrijker werd geacht dan het type.
Wat je overigens steeds vaker ziet in Spanje is de Paloma ladron wat een steeds grotere beweging wordt in het land van oorsprong. Die de Spaanse kropper nog gebruikt waar die voor bedoeld was. Deze Spaanse bastaarden zoals je wilt kun je vergelijken met onze eigen Haagse tilduif die gelukkig nog niet erkend is als ras.

Indentiteit van de Spaanse kropper

De indentiteit van de Spaanse kroppers ligt in de drie pijlers waar de Spaanse fokkers zich al eeuwen mee bezig houden.
Dit lees je terug in bijna alle oude rasbeschrijvingen die je kunt vinden in Spanje. Wil je de indentiteit van de Spaanse kropper behouden. Zijn de drie pijlers het enige waar je op moet focussen. Het Quinteron kweek principe kan je hierbij gebruiken. Het heeft al eeuwenlang bewezen dat het werkt. Dus waarom zou je het anders willen doen, ik ben benieuwd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *