Pica sport

Pica Sport Nederland

Pica Sport Nederland is of beter gezegd was het overkoepelend orgaan voor alle Picasport liefhebbers in Nederland.
Helaas is deze organisatie in 2017 opgeheven. Maar toch wel zo bijzonder dat we hebben besloten om een pagina te wijden aan dit bijzonder kropperras uit Spanje.

Nederlandse historie

Deze topsport komt oorspronkelijk uit Spanje vandaan. En is naar Nederland gebracht door Juan Aznar.
Omstreeks 1980 heeft hij vele Spaanse duivenrassen naar Nederland gehaald en voornamelijk gepromoot onder de Haagse tilduivenliefhebbers.

In 1988/1989 is ook de vereniging de “Kooiker”opgericht door Ferry de Kok waar iedereen gratis aan verschillende Spaanse duivenrassen werd geholpen. Al snel waren er 24 leden die de Spaanse kropper enorm populair maakte binnen Nederland.
Niet lang na het opstarten van de eerste Spaanse kropper vereniging , de Kooiker, zag je de eerste Laudino Sevilliano, Gaditano’s, Cucu Coliano’s, Coliano’s, Jienesse, Granadino’s, Moroncello’s etc rondvliegen. Een verrijking van de Haagse tilduivensport. Nu niet meer weg te denken uit de tilduivensport van Den Haag en omstreken.

Ook heeft Juan Aznar de Pica meegenomen uit zijn geboorteland. Mijn eerste kennismaking met dit unieke duivenras was omstreeks 1985. Een ervaring die ik nooit meer vergat.
Jammer genoeg was de eerste vereniging van Spaanse kropper rassen geen lang leven geschonken en viel de “Kooiker” uiteen. Niet lang daarna was ook de Picasport uit Nederland verdwenen.

Na enige tijd werd er een algemene vereniging voor Spaanse kroppers opgericht de S.I.S. Tot op de dag van vandaag wordt deze vereniging alleen maar groter vanwege de enorme populariteit van de Spaanse kropper.

De heer René Kruter heeft de Pica opnieuw ontdekt in 2001 op een reis door Spanje. Door het leggen van de juiste contacten met topkwekers. Was hij in staat om uitstekend fokmateriaal naar Nederland te brengen. Met een brede basis aan genetische materiaal uit verschillende bloedlijnen is de Pica nu aan een grote comeback bezig.

Door de groeiende interesse in de Palomas Deportivo is er dan ook een organisatie in het leven geroepen die zich uitsluitend bezig houdt met de Picasport. De PSN of Picasport Nederland is opgericht door Ferry de Kok en René Kruter.

Spaanse historie

In Spanje onder het dictatorschap van Franco, heeft de Sueltasport binnen de duivenhobby een grote plaats ingenomen. Officieel beschermd en geholpen door Franco, groeide de Sueltasport zo groot, dat zelfs de regering allerlei regels opstelde om deze nationale sport niets in de weg te leggen.
Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om je doffer uit andermans tuin te halen. Of tijdens een Suelta de straat afzetten om de Pica’s vooral niet te storen tijdens hun spel.
Franco promootte de Sueltasport en de moderne Spaanse diefkroppers die hiervoor werden gebruikt, en verbood zelfs om te vliegen en vangen met andere Spaanse rassen.

De kwekers van de vele verschillende Spaanse kropperrassen., werden gedwongen om een beslissing te nemen. Het overschakelen naar de Sueltasport, om zodoende te kunnen blijven vliegen en werken met hun duiven., of hun oude rassen verder te promoten als zijnde showdieren. Zodat hun duiven niet langer werden verboden door de dictator en verguisd door de vele aanhangers van de Sueltasport.

De meeste diefkropper kwekers gaven dan ook hun ras op, mede door de druk van Franco en zijn aanhangers, maar toch ook vanwege het spektakel van de Sueltasport en zijn populariteit en begonnen ze hun duiven te kruisen en verder te kweken om aan de eisen van de Sueltasport te voldoen. Op deze manier konden ze ieder geval de eeuwenlange geselecteerde eigenschappen behouden voor de toekomst.
Andere duivenmelkers die de oude kropperrassen koste wat het kost wilden behouden, begonnen naar de nieuwe showstandaards te selecteren die voor elk ras werd gemaakt. Maar daarmee ging jammer genoeg wel de eeuwenoude eigenschappen van het ras verloren omdat de nadruk werd gelegd op de showkwaliteiten zoals type en kleur. Spaanse historie

Slechts een handvol duivenmelkers weigerden hun duiven verder te kweken voor tentoonstellingen.
In het geheim gingen ze verder met het kweken van hun diefkroppers. Ongehinderd door show- standaarden maar streng selecterend op de kwaliteiten als diefkropper. Ze bleven door werken met hun diefkroppers (en zoveel mogelijk duiven te vangen) ondanks het uitzicht op zware straffen van Franco.

De Gutarossa Palomas Deportivo (de ultieme sportduif) zoals de officiële naam is van de Pica. Is duidelijk ontstaan door het kruisen van alle Spaanse kropperrassen die in de tijd van Franco bestonden. Het belangrijkste ras wat zijn grootste aandeel hierin had was de oude Valenciano. Maar ook de rotsduif werd veel gebruikt vanwege zijn vliegeigenschappen en weerstandsvermogen tegen ziekten.

Rasbeschrijving
De oorspronkelijke voorvader van de huidige kropper rassen, is waarschijnlijk naar Spanje gebracht door de Moren. Maar de uiteindelijke voorvader van elk duivenras is de rotsduif geweest.
De Palomas Deportivo of zoals zijn bijnaam luidt: Pica, is het resultaat van kruisingen uit alle oude Spaanse kropper rassen.
Oude kropper rassen die al eeuwen werden gebruikt voor het vangen van duiven. De grootste invloed op de Pica heeft de Valencia Antiquo gehad.

De exemplaren die uit al deze kruisingen zijn voortgekomen zijn steeds verder geselecteerd op de volgende kwaliteiten.

  • intelligentie
  • temperament
  • snelheid

Bij de selectie van de Palomas Deportivo zijn er drie factoren erg belangrijk geweest.

  • de arrogantie van de Spaanse kropper handhaven
  • de kennis en deskundigheid van de fokker
  • de zeer hoge en strenge eisen van de Picasport

Uiteindelijk is er de ultieme sportduif uit voortgekomen zoals we hem nu kennen. Een wedstrijdduif pur sang. Bij deze wedstrijden gaat het erom dat de doffer in een groep van rasgenoten een fysiek sterke en gezonde duivin probeert te veroveren.

Al vliegend pareert de doffer boven de duivin, vouwt zijn vleugels, strekt zijn poten en tracht haar naar beneden te drukken of in haar nek te pikken. Wat hem de bijnaam Pica opgeleverd heeft. Snijdend met zijn vleugels zal hij haar proberen te bewegen om te landen. Haar daarbij geen enkel moment uit het oog verliezend.

Van alle kruisingen die zijn gemaakt was het doel steeds hetzelfde. Namelijk het kweken van de ultieme sportduif. Met het beste in zich van elk Spaans kropper ras namelijk zijn passie en temperament.
Zelfs tot op het moment van vandaag. Verwerft de Picasport een steeds groter wordende bekendheid zowel in Spanje als daarbuiten. Zoals Portugal, Engeland, Argentinië, Cuba, Mexico, Puerto Rico, Venezuela en in Amerika vooral in Californie en Florida. Maar ook in Nederland, Duitsland en Belgie geniet de Pica een steeds grotere bekendheid.

Rasstandaard

Kop
Vanaf de zijkant bekeken moet de kop licht aflopen. Gelijkend op de kop van een schaap maar niet te langwerpig.
Het voorfront mag niet te breed zijn.
De kop van de doffer moet meer ontwikkeld zijn dan van de duivin.

Snavel
De snavel heeft een zwarte kleur (behalve de albino) dezelfde kleur als van de teennagel.
Vanaf de basis is de snavel breed en sterk gevormd.
Het uiteinde is licht gebogen als van een roofvogel.
De lengte van de snavel kan per kweekstam verschillend zijn.
Neusdoppen horen wit en droog te zijn. Bij de jonge dieren zijn de neusdoppen glad en bij de oude duiven zijn de neusdoppen gerimpeld. De neusdoppen mogen echter niet te groot zijn.
Aan de onderkant van de snavel kunnen drie wratten zichtbaar zijn die nooit grote vormen mogen aannemen behalve bij de oudere dieren.

Oog
Het oog moet levenslust en gezondheid uitstralen. Fel en brutaal kijken.
(albino uitgezonderd)
De iris van het oog behoort felrood te zijn.
Exemplaren die de voorkeur genieten kijken intelligent en oplettend uit hun ogen.

Hals
De hals behoort in normale verhouding tot het lichaam te staan. En dient bij het koeren een imponerende houding aan te nemen.

Krop
De krop is peervormig en lichthangend tot aan de keel zonder een onderkin te vormen.
Bij het koeren dient de krop tot de schouders toe opgezet te zijn.

Lichaam
Het lichaam dient goed gespierd en sterk te zijn. In een harmonisch gestroomlijnde vorm Rijkelijk bedekt met zachte pluimen en veren.

Vork
De staartbeentjes zijn kort en veerkrachtig

Borstbeen
Het borstbeen dient recht en hoog tot onder de krop te lopen.

Rug
De rug is breed en plat bij de schouders. Smal toelopend tot de staart. Rijkelijk voorzien van zachte pluimen.

Vleugel
De vleugels rusten op de staartpennen. Die net zolang of tot vlak voor het staarteind moeten eindigen. De vier laatste vleugelpennen zijn lang mogelijk maar in goede verhouding met de overige pennen. Goed ventilerend en niet te breed maar smal, flexibel en rond in de uiteinde.
De armpennen zijn rijkelijk bevederd en in de juiste verhouding met de handpennen.

Staart en poten
De poten zijn stevig en kort. De staart dient in evenredigheid met het lichaam te zijn en in de juiste verhouding met de vleugel.

Houding
De Deportivo neemt een arrogante en imponerende houding aan terwijl zijn ogen oplettend alle kanten uitkijken.
Zijn staart in normale horizontale iets opgerichte houding gedragen.
Hij koert luid met een harde en volle rustige stem.

Gewicht
Doffer 400 gram
Duivin 375 gram
Het gewicht zal in evenredigheid zijn met het lichaam.

Toleranties
De albino duif mag zowel een zwarte en een witte snavel of nagels hebben.
Staartbeentjes mogen aan de basis niet meer dan 5,25 mm wijken.
Het uiteinde van de staartbeentjes mogen niet meer dan 3 mm wijken.

Punten telling
10 punten voor kop, oog en uitdrukking
30 punten voor spierenstelsel en evenwicht
15 punten voor beendergestel, borstbee en stuitbeentjes
15 punten voor rug, stuit en staart
30 punten voor vleugel en kwaliteit van de pluim.

Maximaal te behalen punten 100

Suelta uitleg

De Suelta is de oorspronkelijke benaming voor een wedstrijd met Pica’s. Hierbij moet je voorstellen dat 50 doffers of meer. Van verschillende liefhebbers geleerd hebben om achter 1 duivin aan te gaan. En daar zo dicht mogelijk bij in de buurt blijven. De duivin doet er alles aan om deze horde opdringerige doffers kwijt te raken. Ze vliegt hoog door de lucht, tracht de doffers af te schudden door laag over de grond te vliegen. Maakt de meest spectaculaire wendingen. Het maakt voor de doffers niks uit, ze blijven de duivin volgen.

Suelta De duivin is duidelijk herkenbaar gemaakt door een witte veer tussen de staartpennen te bevestigen. De doffers worden hier op afgericht om alleen een duivin te volgen die herkenbaar is met een uitstekende witte veer. Hiermee wordt voorkomen dat deze Don Juan’s van de lucht achter elke duivin aangaan die ze tegenkomen.
Om de doffers uit elkaar te kunnen houden tijdens een Suelta worden de doffers in de meest uiteenlopende kleuren geverfd. Met speciale onschadelijke verf. Wat ook weer een extra mooi gezicht is tijdens een wedstrijd.
Elke doffer heeft een eigen kleurpatroon, die geregistreerd staat bij Pica Sport Nederland.
Een wedstrijd duurt één uur of twee uur wat vooraf wordt afgesproken. Veelal wordt de wedstrijd gekeurd door drie keurmeesters die elk een onderdeel onder hun hoeden nemen.

Er wordt gelet op:

  • het achtervolgen van de duivin
  • vliegwerk, of een doffer de duivin probeert mee te nemen
  • grondwerk, of een doffer de duivin probeert mee te nemen

Om een Suelta te houden hebben we een willekeurige locatie nodig waar enkele sueltaduivinen zijn uitgewend. Er zijn altijd meerdere duivinnen nodig om te voorkomen dat ze helemaal uitgeput raken tijdens de Suelta. Tijdens een wedstrijd worden de duivinnen dan ook met elkaar afgewisseld. Voor de doffer maakt het niet uit want hij heeft geleerd om achter elke duivin aan te gaan met een witte uitstekende staartpen.
De getrainde doffers zullen de duivin altijd volgen en blijven dan ook op de locatie waar de duivin is losgelaten. Als de Suelta ten einde is dan worden de doffers gevangen door een duivin in de hand te houden. De eigenaar roept zijn doffer en laat een duivin zien die hij vast heeft. Een goed getrainde doffer zal dan ogenblikkelijk zijn beloning komen halen en dat is even samen met een duivin te kunnen zijn om de liefde te bedrijven.
Een Suelta kan overal worden gehouden mits daar enkele duivinnen zijn uitgewend. Het verliezen van een goed getrainde Pica is bijna onmogelijk. Het uitwennen van de doffer is niet nodig. Hij vliegt op elke lokatie en zal daar weer terugkeren mits er een Sueltaduivin woont.

Eens in de drie jaar is het zover, dan komen de beste Pica’s bij elkaar. Om zich te kunnen meten met de beste kampioenen van andere liefhebbers uit binnen en buitenland. Dit gebeurt natuurlijk in het land waar de Pica zijn oorsprong heeft, Spanje.
De betere Pica’s zijn enkele honderden euro’s waard maar de grote kampioenen kunnen met gemak wel duizenden euro’s opbrengen.

Op grote nationale en internationale wedstrijden worden er zelfs speciale velden ingericht om een Suelta te houden. Rondom het veld staan kleine duivenhokken opgesteld. De doffers worden naar deze locatie heen gestuurd en verzorgd door leden van de betreffende Deportivo afdeling. De betreffende afdeling verzorgt de Pica’s voor enkele weken zodat ze aan de omgeving gewend raken en volledig geacclimatiseerd met de wedstrijd mee kunnen doen.
Kosten noch moeite wordt er bespaard om het de grote kampioenen naar de zin te maken.
Voor een afdelingswedstrijd is dat niet gebruikelijk. Dan worden de doffers direct op de wedstrijd locatie losgelaten. Zonder dat ze van tevoren zijn uitgewend.

Natuurlijk worden er ook Suelta’s gehouden onderling vrienden en kennissen. Het gaat dan meestal niet om een prijs. Maar meer om de gezelligheid en het samen kunnen genieten van de Picasport.

Suelta puntentelling

Op een teken van de keurmeester worden alle deelnemende doffers losgelaten door de eigenaren.
Als de doffers zich hebben gegroepeerd dan wordt de duivin vanaf een onverwachte plek losgelaten.
De doffers krijgen vervolgens 5 minuten de tijd om in de buurt van de duivin te komen. Nadat de eerste vijf minuten zijn verstreken beginnen de aangestelde waarnemers met het tellen van de punten.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er minimaal drie officiële waarnemers en een wedstrijdleider. Elke waarnemer heeft een kleurenkaart waar de kleurpatronen op staan geregistreerd. Op deze manier kan hij elke Pica herkennen uit de groep van deelnemers.Suelta

VOLGEN

De doffers die binnen een korte afstand van de duivin blijven krijgen per minuut 1 punt toebedeeld. Duurt de wedstrijd een uur dan worden er 2 punten per minuut toebedeeld.
Als een doffer niet binnen de vastgestelde afstand blijft verliest hij 2 punten per minuut.

VLIEGWERK (tijdens de vlucht)

Doffers die duidelijk proberen om de duivin mee te nemen uit de groep ontvangen 5 punten.
Is een doffer succesvol en neemt hij de duivin mee uit de groep dan ontvangt hij 10 punten.

GRONDWERK (als de duivin op de grond is)

Doffers die duidelijk proberen om de duivin mee te nemen uit de groep ontvangen 5 punten.
Is een doffer succesvol en neemt hij de duivin mee uit de groep dan ontvangt hij 10 punten.
Een doffer die de duivin treedt krijgt 20 punten.

Suelta training

Het leukste van de Picasport is nog wel het trainen van een goede wedstrijdduif. Ieder heeft zijn eigen manier die voor hem het beste werkt. Maar ook elke duif kan om zijn eigen aanpak vragen. Het succes van een goede wedstrijd hangt dan ook niet alleen af van een goeie duif met een hoog libido gehalte. Het hangt ook af van de deskundigheid en kennis van de trainer. Om een idee te geven hoe je te werk kan gaan lees je hieronder.

Totdat de jonge dieren geslachtrijp zijn mogen ze samen hun oefenrondjes vliegen. Maar op het moment dat de doffers achter de duivinnen aangaan. Worden de geslachten gescheiden gehouden.
De doffers komen in het dofferhok en de duivinnen blijven in het jongenhok of een apart duivinnenhok.

Indien je de mogelijkheid hebt om je jonge doffers apart te laten vliegen van de duivinnen dan is dat zeker aan te raden. Vooral voor de eerste drie maanden nadat je de geslachten gescheiden hebt.. Zo nu en dan laat je er een aantal duivinnen bij om te zien hoe de doffers zich ontwikkelen.

Maar wonen er in de buurt veel duivenmelkers dan kun je dat beter niet doen. Omdat de jonge doffers gauw de neiging zullen hebben om daar eens te gaan kijken of er nog duivinnen zijn. In dat geval laat je de jonge doffers altijd samen vliegen met je eigen duivinnen maar je moet ze wel apart blijven huisvesten om de paringsdrift verder te ontwikkelen.

Om je jonge doffers alvast voor te bereiden op een Suelta laat je de doffers alleen nog samen met blauw gebande duivinnen vliegen. Omdat tijdens een Suelta alleen deze kleur duivin wordt gebruikt.

De blauwe duivinnen krijgen ook een witte veer tussen de staartpennen bevestigd. Deze veer steekt enkele centimeters tussen de staartpennen uit. Je kunt zo’n veer simpel bevestigen door een plastic luchtslangetje van 2 á 3 cm om de middelste staartpen te schuiven. (Bijvoorbeeld een slangetje van een aquarium of een ventiel slangetje.)
Daarin schuif je dan een witte pen. Die je simpel kan verwijderen of vernieuwen.

Zodra de doffers het dofferhok ontgroeien. Wat je kunt zien door hun territoriumdrift en hun groeiende interesse voor de duivin. Gaan we de volgende fase in.
Elke doffer die al flink achter de duivinnen aanloopt wordt nu apart gehuisvest in trainingsboxen. Trainingsboxen zijn kleine duivenhokjes van minimaal 40/40/40 cm groot en kunnen donker worden gemaakt om de geslachtsdrift verder aan te wakkeren.

Er zijn liefhebbers die eerst hun doffers een ronde jongen laat grootbrengen voordat ze verder gaan met de eigenlijke Suelta training. Pas na de tweede ronde eieren worden de duivin en eieren weggehaald. Alleen goede vaders kunnen goede veroveraars worden zeggen ze in Spanje.

Vanaf dat moment vliegen de doffers elk apart met één duivin. Elke dag krijgt de doffer een andere duivin om te voorkomen dat hij aan 1 duivin gehecht raakt. Als beloning laat je de doffer de duivin betreden.
Op het moment dat je ziet dat de doffer de duivin goed volgt kun je er een tweede doffer mee laten vliegen enzovoort, enzovoort. Afhankelijk van het karakter van je doffer. Kun je er voor kiezen om zo nu en dan de beloning over te slaan. Om zijn drift verder aan te moedigen.

Valt een doffer terug of volgt hij de duivin niet meer zoals je van hem gewend bent. Dan begin je weer overnieuw en vlieg je hem apart met één duivin. Naarmate de training volgt kun je de traingsboxen gaan verduisteren. Op deze manier kunnen de doffers helemaal tot rust komen en op het moment van de training alles geven wat ze in huis hebben.

Nu is het nog een kwestie van de doffers handelbaar maken. Wat betekent dat je ze makkelijk kunt oppakken als de Suelta klaar is. Dit doe je door de duivin in je hand te houden zodat de doffer naar je toekomt en je hem kunt oppakken. Omdat een Pica van nature al erg tam is zal dat geen probleem opleveren.

Nu ben je klaar voor een Suelta. Je kunt de doffer die nu helemaal gefixeerd is op de duivin op elke willekeurige locatie loslaten. Mits daar een Sueltaduivin gehuisvest is. Want een goed getrainde doffer zal te allen tijde de duivin blijven volgen. Ook op een voor hem totaal onbekende plek. Dit stelt je in de mogelijkheid om de doffer weer makkelijk terug te vangen met een duivin. Op het moment dat de wedstrijd door de keurmeester wordt beëindigd hoef je alleen maar een duivin te laten zien en je doffer komt direct naar je toe.
Als beloning geef je hem dan even tijd om samen met de duivin te zijn.

Kweken

Een reuze makkelijk te kweken ras, enorm vitaal en uitzonderlijk goede azers. Hun jongen worden dan ook zonder problemen groot gebracht. Hun eieren leggen ze veelal na 7 tot 10 dagen vanaf de koppeling.
Belangrijk is om enkel met de beste dieren een stam op te bouwen. In Spanje het land van herkomst worden dan ook alleen met bewezen duiven gekweekt. Het is dan ook geen uitzondering als er pas op 3 jarige leeftijd of ouder voor de eerste keer wordt gefokt met de beste wedstrijddieren.

Huisvesting

Om Pica’s te trainen is eigenlijk niet veel nodig. Met enkele dieren kun je al een geweldig spektakel laten zien.
Een volledige hokindeling bestaat uit trainingboxen nesthokken en twee kitboxen één voor duivinnen en jonge dieren en één voor jonge doffers.
Maar als je alleen enkele Pica’s wilt trainen heb je al voldoende aan enkele trainingsboxen en duivinnenhokjes. Dus ook liefhebbers met weinig tijd en ruimte kunnen deze unieke sport gaan beoefenen.

Met een hokje zoals op de foto. Heb je al voldoende ruimte voor vier doffers en twee duivinnen. Elke duif heeft hier een ruimte van 40 x 40 x 40 cm. Op een simpele manier kunnen de hokken voor de doffers worden verduisterd door simpel het aanvliegplankje dicht te doen. De totale grote van het hok is 80 cm breed, 120 cm hoog en 40 cm diep.

Natuurlijk kun je het hok ook groter maken. Maar hoe je de duiven ook wil huisvesten is niet belangrijk. Mits het hok maar droog en tochtvrij is met een goede ventilatie. Wel ontkom je er niet aan om elke volwassen Pica vroeg of laat apart te gaan huisvesten. In verband met zijn enorme territorium

Wetenswaardigheden

Zelfs nu nog word de Pica terug gekruist om de oude Spaanse kropper rassen hun kwaliteiten terug te geven als diefkropper. De eigenschappen die ze ooit beroemd heeft gemaakt maar in de loop der tijd ook zijn kwijtgeraakt., en niet te vergeten waar de oude Spaanse kropperrassen ooit voor gefokt werden, het stelen van andermans duiven. De Pica herbergt dan ook alle eigenschappen en kwaliteiten in zich om dit te kunnen doen.

Om deze reden is de Pica dan ook de redding van de echte Spaanse diefkropper geworden. Voor een goede diefkropper wordt dan ook vaak aangeraden om zeker een kwart deel Picabloed in te kruisen. De Pica is ook het enige ras binnen de Spaanse kropper familie die uitsluitend om zijn eigenschappen wordt gehouden en daardoor alle kwaliteiten heeft kunnen bewaren. Eigenschappen die oude Spaanse kropperrassen ooit zo beroemd heeft gemaakt zoals: Meesters in het verleiden en met een enorme vastberadenheid en doorzettingsvermogen, maar die bijna alleen nog terug gevonden kan worden met het inkruisen van de Pica. De betere diefkroppers zijn dan ook vaak om deze reden kruisingen van de Pica met een oud Spaans kropperras.
De pure Pica kan eigenlijk niet als diefkropper worden gebruikt. Niet omdat hij geen vaardigheden heeft als overredingskracht en verleidingskunsten, maar een Pica word zuiver en alleen maar gefokt voor het meedoen aan een Suelta. Om die reden heeft de Pica geen hokvastheid nodig en is daarom ook niet op deze eigenschap geselecteerd. Een diefkropper heeft deze eigenschap natuurlijk wel nodig maar een Pica niet.

Het is belangrijk om te weten dat je alleen Pica’s kan houden als je de doffers gaat trainen voor Suelta’s. Een ongtrainde doffer zal vroeg of laat achter een willekeurige duivin aan gaan en niet meer thuiskomen. Een Pica is een echte werkduif, je moet er mee trainen. Het is ook de enige mogelijkheid om van alle aspecten te kunnen genieten die de Pica met zich meebrengt. Zoals zijn kracht, slimheid en uithoudingsvermogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *