spaanse kroppers

Spaanse Kroppers nauw verwant aan elkaar

Hoe meer ik mij verdiep in de Spaanse kroppers des te duidelijker zijn de minieme lokale verschillen en de nauwe verwantschappen onderling. Niet alleen wat uiterlijk betreft maar zeker ook het karakter tussen de verschillende rassen. Opvallend detail wanneer je de vele rasbeschrijvingen leest komt telkens weer één ras naar voren als gemeenschappelijke voorvader.

Spaanse kroppers kun je in verschillende fokrichtingen verdelen

  • hang – kroppers met een hangend vel
  • staande – kroppers met een blazende krop
  • wrat – kroppers met wratachtige neusdoppen of oogranden
  • postuur – kroppers met een specifieke manier van vliegen
  • kortsnavel – kort snavelige kroppers

De stamvader van de eerste groep kroppers met een hangende krop is de Valenciano Antiquo.

Van de staande kroppers kunnen we de Cadiz kropper als voorvader beschouwen en de Valenciano Antiquo

Kijken we naar de wratachtige kroppers kunnen we ook de Valenciano Antiquo aanwijzen als voorvader gekruist met een plaatselijke postduif met wratachtige neusdoppen en oogranden.

Van de postuur kroppers zoals de Moroncelo, Morrillero, Cuco Colliano etc. Kunnen we de Tiro Antiquo en Valenciano Antiquo als voornaamste stamvader beschouwen.

De kortsnavelige kroppers zoals de Rafeno is ook de Valenciano Antiquo de voorvader waarschijnlijk gekruist met een meeuwachtige duif.

Vijf groepen één voorvader

Voor de tweede wereldoorlog bestonden vijf verschillende fokrichtingen maar niet als “ras” zodanig.  Elke streek had zijn eigen fenotype en werd veelal vernoemd naar de streek waar het fenotype veel voorkwam. Deze  5 verschillende fokrichtingen hebben nagenoeg wel allemaal dezelfde voorvader.

Met dank aan Franco

kroppers

De meeste Spaanse kroppers werden voordat Franco aan de macht kwam al eeuwen gebruikt als diefkropper voor het vangen van wilde rotsduiven.  Jonge doffers werden voor dit doel in groepen getraind om achter 1 duivin aan te gaan. Op deze manier werd eerst de conditie, moed en intelligentie ontwikkeld voordat ze solo werden ingezet als diefkropper.  De naam voor het laten vliegen van een groep doffers en één duivin is Suelta. In deze manier van trainen zag Franco een nieuwe sport.  Het is aan Franco te danken dat hier een volkssport van gemaakt werd. Door het vangen van duiven met kroppers te verbieden en het houden van Suelta’s te promoten.

Alleen met een speciale vergunning mocht je kroppers houden

Liefhebbers die kroppers hadden moesten een speciale licentie hebben om deze dieren te houden. De enige licentie die werd afgegeven was voor deelnemers aan de Picasport.  De Picasport werd op deze manier heel snel heel populair omdat er eigenlijk geen andere mogelijkheid was om je kroppers te behouden. Speciale regels en wetten werden er uitgevaardigd om nog tot op de dag van vandaag de Picasport te beschermen. Zo worden hele straten, pleinen of zelfs dorpen afgesloten wanneer er een Suelta wordt gehouden. De eerste Pica’s bestonden dan ook  voornamelijk uit de oude Valenciano in verschillende fokrichtingen. Vorm, kleur etc maakte niet uit omdat de Picaalleen werd en nog steeds wordt gehouden als sportduif.

Spelregels van de Picasport

De eerste puntentelling van de Picasport was gebaseerd op de lok kwaliteiten van de diefkropper. Deze puntentelling kun je vergelijken met de spelregels en puntentelling die door Picasport Nederland nog steeds word gehanteerd. De puntentelling van de Picasport in Spanje is meegegaan met de moderne tijd en na  circa 1980 aangepast waardoor de moderne Pica van nu is ontstaan.

Hedendaagse Spaanse kropper rassen

Nadat de dictator Franco niet langer aan de macht was. Ontstond er weer de mogelijkheid om diefkroppers te houden. Uiteraard zullen er altijd liefhebbers geweest zijn die het wat minder nauw namen met de strenge regels van Franco. Na de val werd dan ook veel gesproken over oude diefkropper lijnen die her en der nog bestonden. Waarvan de meeste “rassen” pas ver na de tweede wereldoorlog officieel erkend zijn als ras door de columbicultura de grootste duivenbond van Spanje.

één ras met meerdere fenotypes

De oude Valenciano is in Spanje terecht gekomen tijdens de Arabische overheersing.  Wat je ziet is dat uit deze kropper meerdere fenotypes zijn ontstaan mede door inkruising van andere duiven en verschillende omgevingsfactoren. In de tijd van Franco is dit eigenlijk weer min of meer samengesmolten door het ontstaan van de Picasport. Pas de laatste 50 tot 70 jaar zijn de verschillende Spaanse kropperrassen ontstaan of overnieuw gefokt uit de oude Valenciano kroppers en kroppers die leken op het fenotype van voor de tijd van Franco..

Bestaan er eigenlijk wel verschillende Spaanse kropper rassen

Misschien moeten we niet meer over verschillende Spaanse kropper rassen praten. Wat is een ras, min of meer een groep op elkaar lijkende fenotype’s.  Zou fokrichting niet een betere benaming zijn voor een groep gelijkende dieren. Voordeel is dat je de mogelijkheid behoud iets anders ter verbetering of verandering in te kruisen mocht dat wenselijk zijn. Maar het is ook de enige manier om een zogenaamd “ras” vitaal, gezond en sterk te houden. Blijven we vasthouden aan het idee om een ras raszuiver te houden wat betekent dat we de genenpool steeds verder verkleinen. Voorspel ik dat het niet lang meer duurt dat de  Spaanse diefkropper alleen nog bestaat als tentoonstellingsduif.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *